74. chirurgický deň Kostlivého
Je možné predchádzať komplikáciám v chirurgii?
4. 12. 2020 | Bratislava
PODUJATIE ZRUŠENÉ
Aktualizované: 23. november 2020

Z dôvodu epidemiologickej situácie sa tento ročník Kostlivého dňa uskutoční len v rámci interného vzdelávania 1.Chirurgickej kliniky LF UK a UNB. Rušíme z tohto dôvodu prihlasovanie účasti, abstraktov. Mrzí nás to, dúfame že sa stretneme opäť o rok.