74. chirurgický deň Kostlivého
Je možné predchádzať komplikáciám v chirurgii?
4. 12. 2020 | Bratislava
PODUJATIE ZRUŠENÉ
Aktualizované: 23. november 2020

Z dôvodu epidemiologickej situácie sa tento ročník Kostlivého dňa uskutoční len v rámci interného vzdelávania 1.Chirurgickej kliniky LF UK a UNB. Rušíme z tohto dôvodu prihlasovanie účasti, abstraktov. Mrzí nás to, dúfame že sa stretneme opäť o rok.

prezentovaný na "Klinickom dni" 1.chirurgickej kliniky LF UK a UNB
Termín konania
4. december 2020
Miesto konania
BRATISLAVA

* Miesto konania bude upresnené v závislosti od aktuálnych možností platných pri organizácii odborných podujatí a s ohľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s Covid 19.
Hlavná téma
Je možné predchádzať komplikáciám v chirurgii?