74. chirurgický deň Kostlivého
Je možné predchádzať komplikáciám v chirurgii?
4. 12. 2020 | Bratislava
Predseda organizačného výboru
prof. MUDr. Peter LABAŠ, CSc.
Organizačný výbor
doc. MUDr. Marek ČAMBAL, PhD, MHA, MPH
Ing. MUDr. Andrea BOLGÁČOVÁ
MUDr. Mária ZEMANOVÁ
Zastúpenie organizačného výboru
MUDr. Alexander ŠKODA, MPH, MBA
I. chirurgická klinika LF UK a UNB
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Mobil: +421 902 291 733
Tel.: +421 2 572 90 177
E-mail: skoda.alexander@gmail.com
Vedecký výbor
doc. MUDr. Marek ČAMBAL, PhD, MHA, MPH
MUDr. Boris HRBATÝ, PhD.
prof. MUDr. Peter LABAŠ, CSc.
MUDr. Richard REIS, PhD.
doc. MUDr. Luděk VRTÍK, CSc.
Sekretariát

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Ing. Zuzana GALISOVÁ
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
www.farmi-profi.sk

Email: event@farmi-profi.sk
Mobil: +421 908 452 468
Tel: +421 2 64 46 15 55